2. URUTONDE RW'IMIRENGE, UTUGARI N'IMIDUGUDU BY'AKARERE KA GICUMBI N'IBIRO BYAHO BIKORERA
Umurenge Akagari   Umudugudu Umurenge Akagari    Umudugudu
1.BUKURE Karenge 1 Gasharu 11.MUKO Ngange 1 Gasharu
    2 Kabuga     2 Kabare
    3 Kagarama     3 Kimpongo
    4 Karenge     4 Mayora
    5 Muguruka     5 Rudogo
    6 Nyarutovu   Rebero 1 Gasizi
    7 Rebero     2 Karundi
  Kigabiro 1 Gabiro     3 Kirara
    2 Kanyogote     4 Kirwanirwa
    3 Rugogwe     5 Mayogi
    4 Rurama     6 Nyampundu
    5 Rwarenga     7 Ryagashaka
  Kivumu 1 Butare   Kigoma 1 Cyerere
    2 Karambo     2 Gatobotobo
    3 Karushya      3 Karambi
    4 Kivugiza     4 Karumuli
    5 Kivumu     5 Ryarwoga
    6 Ruyange   Mwendo 1 Gikumba
  Rwesero 1 Gicaca     2 Kabuye
    2 Karagari     3 Kagogo
    3 Mugorore     4 Kirengo
    4 Ntarama 12.MUTETE Gaseke 1 Gasharu
    5 Nyarubira     2 Gihira
2.BWISIGE Bwisige 1 Kabuye     3 Irasaniro
    2 Kavuruga     4 Ngando
    3 Kidandali     5 Nyamabuye
    4 Ndoha     6 Nyamiryango
    5 Nyakabungo     7 Nyamugari
    6 Nyarubuye     8 Runyinya
    7 Nyarwina   Kabeza 1 Busabira
    8 Rutoma     2 Kabasega
    9 Rwarurema     3 Kagarama
  Gihuke 1 Cyamukanya     4 Merezo
    2 Kumana     5 Minanire
    3 Kumunini     6 Nyagasozi
    4 Kuwindenge     7 Rusebeya
    5 Muneke   Musenyi 1 Gataba
    6 Murehe     2 Karambi
    7 Nyagakizi     3 Kimisugi
    8 Nyakagera     4 Muhororo
    9 Nyamugari     5 Rukondo
    10 Rurenge     6 Rurama
  Mukono 1 Akavuza     7 Rutongo
    2 Murambi   Mutandi 1 Gatare
    3 Nyarumba     2 Gihangara
    4 Nyirantungu     3 Kamaganga
    5 Rwebisheke     4 Karama
    6 Rwondo     5 Karambi
    7 Ryakirayi     6 Kariku
  Nyabushingitwa 1 Gahondo     7 Muhengeri
    2 Musayo     8 Nyarubande
    3 Ndayabana   Nyarubuye 1 Gitega
    4 Nyagatoma     2 Kajwejwe
    5 Ruhuha     3 Kavumu
    6 Warufu     4 Mataba
  Gacurabwenge 1 Gacurabwenge     5 Nkenzi
    2 Gasharu     6 Rugarama
    3 Gashirwe     7 Ruhondo
    4 Rubyiniro     8 Rusumo
    5 Ruyaga 13.NYAMIYAGA Gahumuliza 1 Majyambere
    6 Rwasama     2 Maya
  Gisuna 1 Bereshi     3 Ruhango
    2 Gatare   Jamba 1 Byimana
    3 Gisuna     2 Kamabuye
    4 Kinihira I     3 Kumuremure
    5 Kinihira Ii     4 Rugarama
    6 Rebero   Kabeza 1 Karambo
    7 Ruhashya     2 Mataba
    8 Rwiri     3 Mugorore
  Kibali 1 Gakenke     4 Rugari
    2 Mugorore   Kabuga 1 Kabeza
    3 Rugarama     2 Kaduha
    4 Ruzo     3 Mubuga
  Kivugiza 1 Kabingo     4 Nyarubuye
    2 Karambi   Karambo 1 Gaseke
    3 Kivugiza     2 Gatare
    4 Mugandu     3 Kinyinya
  Murama 1 Gacaca     4 Murama
    2 Rukereza   Kiziba 1 Gasave
    3 Rurambi     2 Karambi
    4 Taba     3 Nyirakagamba
  Ngondore 1 Bukamba     4 Rwingwe
    2 Gitovu   Mataba 1 Mataba
    3 Karambo     2 Miyange
    4 Kimirimo     3 Rugarama
  Nyakabungo 1 Gacyamo     4 Ruyaga
    2 Kabuga 14.NYANKENKE Butare 1 Gikombe
    3 Kanunga     2 Kabere
    4 Rugaragara     3 Rwambeho
  Nyamabuye 1 Gasiza     4 Rwirute
    2 Gatete     5 Ryabishanga
    3 Kumana   Kigogo 1 Gakoma
    4 Mugomero     2 Gasake
    5 Nyiragasuruba     3 Gatare
    6 Rwabukoko     4 Kiyovu
    7 Umurara     5 Ntabangira
  Nyarutarama 1 Kagarama     6 Rusayu
    2 Mukeri   Kinishya 1 Gashiru
    3 Muriza     2 Kabuga
    4 Nyamiyaga     3 Nyagafunzo
    5 Nyamugali     4 Nyirantarengwa
    6 Nyande     5 Rwata
    7 Nyarubande   Rusasa 1 Birumba
    8 Rugandu     2 Mashyiga
    9 Rugarama     3 Nyangezi
    10 Rwamuhuba     4 Rembero
4.CYUMBA Gasunzu 1 Mubuga     5 Ruhoho
    2 Mugera   Rutete 1 Kabingo
    3 Ryamuromba     2 Kageje
    4 Zihare     3 Nyamugali
  Muhambo 1 Kiliba     4 Ruhinga
    2 Nyamabare     5 Ryanterura
    3 Rugerero     6 Shokero
  Nyakabungo 1 Burambira   Rwagihura 1 Gacaca
    2 Gashija     2 Kabahura
    3 Gatoki     3 Kagogo
    4 Kabare     4 Mwendo
    5 Kigombe     5 Rwagihura
    6 Remera   Yaramba 1 Cyankaranka
    7 Ryaruhumba     2 Mwenyi
  Nyambare 1 Burambira     3 Nturo
    2 Gipandi     4 Nyarubuye
    3 Remera     5 Nyirakazo
    4 Rusebeya 15.RUBAYA Gihanga 1 Gomba
  Nyaruka 1 Burindi     2 Kirimbi
    2 Humura     3 Nkurura
    3 Maya     4 Runaba
    4 Murore     5 Rusambya
    5 Rusambya   Gishambashayo 1 Gashiru
  Rwankonjo 1 Gatuna     2 Karambo
    2 Kagera   Gishari 1 Kabaya
    3 Keyebe     2 Kagugo
    4 Kivuruga     3 Mugote
    5 Rukizi     4 Nyakesha
5.GITI Gatobotobo 1 Kababito   Muguramo 1 Centre Rubaya
    2 Kabacuzi     2 Gasheke
    3 Kagahumbi     3 Mabare
    4 Matyazo     4 Ngange
    5 Nyamirambo   Nyamiyaga 1 Kabeza
    6 Rugarama     2 Kiriba
  Murehe 1 Bisika     3 Mariba
    2 Bushiranyota 16.RUKOMO Cyeya 1 Birambo
    3 Butare     2 Bisika
    4 Cyamabano     3 Bwuhira
    5 Gatare     4 Gateke
    6 Kabeza     5 Kanombe
    7 Kigabiro     6 Rwambungo
  Tanda 1 Gasharu   Cyuru 1 Bukamba
    2 Mashyoza     2 Kabuga
    3 Nganwa     3 Karengo
    4 Nyakabungo     4 Kimiko
    5 Ruzizi     5 Muhama
    6 Tanda     6 Nyamutezi
6.KAGEYO Gihembe 1 Gitaba     7 Sabiro
    2 Karihira   Gisiza 1 Gatare
    3 Munini     2 Gitaba
    4 Muyange     3 Karambi
    5 Nyaruvumu     4 Nyarubuye
    6 Nyirabadugu     5 Rushubi
  Horezo 1 Kigoma     6 Rusumo
    2 Musetsa   Kinyami 1 Gahondo
    3 Nyirangoga     2 Gasharara
    4 Rukongi     3 Kariba
  Kabuga 1 Gatobotobo     4 Kivugiza
    2 Gicumbi     5 Meshero
    3 Maya     6 Rukomo
    4 Mukenke     7 Ryarubanza
    5 Murama   Mabare 1 Cyingoma
  Muhondo 1 Kagwa     2 Kanyiramana
    2 Kamanyundo     3 Kararama
    3 Kamwumba     4 Kayungwe
    4 Mwange     5 Mburamazi
  Nyamiyaga 1 Gatare     6 Murambo
    2 Gatiba     7 Ryandinda
    3 Kabare   Munyinya 1 Kabeza
    4 Kageyo     2 Kabuga
    5 Mugomero     3 Mataba
    6 Musura     4 Munyinya
    7 Mutobo     5 Nyankokoma
    8 Rukomo     6 Rwamushumba
7.KANIGA Bugomba 1 Gatare 17.RUSHAKI Gitega 1 Bugwe
    2 Kabungo     2 Gisiza
    3 Kajevuba     3 Gitega
    4 Nyaruhanga     4 Kabo
    5 Rugarama     5 Karambi
    6 Rugari     6 Karambo
    7 Ryakabanda     7 Rubyiro
  Gatoma 1 Gashiru     8 Ryaruganzu
    2 Kamabare   Kamutora 1 Gashinge
    3 Nyakagera     2 Kabuga
    4 Nyakara     3 Kamutora
    5 Nyakibande     4 Karwoga
    6 Rugarama     5 Mabare
  Mulindi 1 Centre Mulindi     6 Nkamba
    2 Gisunzu     7 Nyamyumba
    3 Kagorogoro     8 Remera
    4 Kigwene   Karurama 1 C. Rushaki
    5 Nyakabungo     2 Gatonde
    6 Rugenda     3 Izinga
    7 Ruhita     4 Mbuga
    8 Rukizi     5 Ngabira
    9 Runyinya     6 Nyaruhanga
    10 Taba     7 Rumuri
  Nyarwambu 1 Cyasaku     8 Rwaranda
    2 Kabeza 18.RUTARE Bikumba 1 Karugeyo
    3 Kanyaruyonga     2 Kintaganirwa
    4 Kinnyogo     3 Marembo
    5 Mushunga     4 Matyazo
    6 Nyamabare     5 Nyabisindu
  Rukurura 1 Kabare   Gasharu 1 Buyegero
    2 Kamushure     2 Kabagabo
    3 Karambo     3 Kabusunzu
    4 Ngabira     4 Kagarama
    5 Nyagatare     5 Rwimbogo
8.MANYAGIRO Kabuga 1 Gabiro     6 Yogi
    2 Kigarama   Gatwaro 1 Bureranyana
    3 Mugera     2 Gashinya
    4 Murehe     3 Kabira
    5 Mutara     4 Kanaba
    6 Rubindi   Kigabiro 1 Kabuye
  Nyiragifumba 1 Gacyamo     2 Munini
    2 Kiyovu     3 Nyakabingo
    3 Murambo     4 Nyakavunga
    4 Rurambi     5 Rugarama
    5 Rwamazi   Munanira 1 Bushokanyambo
  Nyiravugiza 1 Bugibwa     2 Gasharu
    2 Kajevuba     3 Kirwa
    3 Rurembo     4 Mataba
    4 Rusebeya     5 Ruti
  Remera 1 Busa   Nkoto 1 Bariza
    2 Bushinga     2 Bwangamwanda
    3 Gasiza     3 Murehe
    4 Gitaba     4 Nyagatoma
    5 Kabeza     5 Nyansenge
    6 Rugasa 19.RUVUNE Cyandaro 1 Karambo
    7 Sangano     2 Kigarama
    8 Shyigura     3 Mushesho
  Rusekera 1 Gakubo     4 Nyankokoma
    2 Kavure     5 Rugarama
    3 Kiyovu   Gasambya 1 Karambi
    4 Nyamyumba     2 Kirara
    5 Rebero     3 Mataba
  Ryaruyumba 1 Gatsyata     4 Nyamirama
    2 Gatungo     5 Ruhete
    3 Muturirwa     6 Ryasunzu
    4 Nyantarure   Gashirira 1 Kagasha
    5 Nyarukombe     2 Nyarubuye
    6 Rugasa     3 Nyarurama
    7 Rusabira     4 Nyarwina
    8 Taba     5 Remera
9.MIYOVE Gakenke 1 Gisiza     6 Rugerero
    2 Karwanira   Kabare 1 Buyanja
    3 Kirwa     2 Murehe
    4 Kivomo     3 Nyarusange
    5 Museke     4 Taba
    6 Nyarurambi   Rebero 1 Bitoma
    7 Rugandu     2 Burambo
  Miyove 1 Kamonyi     3 Gatare
    2 Karambo     4 Kirwa
    3 Mpinga     5 Mwanza
    4 Mukaka     6 Rwaburegeya
    5 Murambo     7 Rwamiko
    6 Murehe     8 Sunzu
    7 Nyamiyaga   Ruhondo 1 Gatoki
    8 Nyarubuye     2 Karambo
    9 Rebero     3 Kirwa
    10 Remera     4 Mugorore
  Mubuga 1 Gatare     5 Nyagakizi
    2 Gitsimbura     6 Nyakaju
    3 Kabuga     7 Rwinyana
    4 Kacyiru 20.RWAMIKO Cyeru 1 Bugarura
    5 Kagote     2 Gabiro
    6 Kaje     3 Kamurenzi
    7 Kirwa     4 Karika
    8 Kivumu     5 Mukuyu
    9 Mubuga     6 Murambi
    10 Murambo     7 Nyagasozi
    11 Rutovu     8 Rugarama
    12 Tetero   Kigabiro 1 Cyiri
10.MUKARANGE Cyamuganga 1 Burambira     2 Kabira
    2 Ndarama     3 Kanyove
    3 Nyakabungo     4 Karangara
    4 Rugarama     5 Mutambiko
  Gatenga 1 Ibereshi     6 Rubuye
    2 Kagunga   Nyagahinga 1 Kabusunzu
    3 Kiyorwa     2 Kibiraro
    4 Mugina     3 Kigaga
    5 Nyacyoroma     4 Ntaremba
    6 Nyange     5 Rugarama
  Kiruhura 1 Burembo 21.SHANGASHA Bushara 1 Bushara
    2 Gacwamba     2 Gasura
    3 Kariba     3 Gatare
    4 Nyamutoko     4 Nganzo
  Mutarama 1 Gikore   Kitazigurwa 1 Gacyamo
    2 Kaziba     2 Iharama
    3 Mafumirwa     3 Mubuga
    4 Murara     4 Ntomvu
    5 Rugeshi     5 Rugarama
  Rugerero 1 Gakizi   Nyabishambi 1 Gasiza
    2 Kagarama     2 Kagali
    3 Kinnyogo     3 Karambo
    4 Munyege     4 Matyazo
    5 Rurembo     5 Murambo
    6 Rushasha     6 Rukiniro
    7 Ruziku     7 Rutete
  Rusambya 1 Kabungo   Nyabubare 1 Bikumba
    2 Kagane     2 Irembo
    3 Nyagakizi     3 Karuhanga
    4 Rusambya      4 Nyakabingo
11.MUKO Cyamuhinda 1 Gicuregenya     5 Nyamiyaga
    2 Ntonyanga   Shangasha 1 Ituze
    3 Rugaragara     2 Kabeza
    4 Rukazire     3 Kajyanjyali
    5 Rwamitembe     4 Rugali
            5 Runaba
            6 Ryamatebura